ทำความรู้จัก ‘โรคโปลิโอ’ วัคซีนจำเป็นที่เด็กควรได้รับ

วัคซีนโปลิโอวัคซีนพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรได้รับ เนื่องจากโปลิโอไม่มียารักษาโดยเฉพาะ แต่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

เด็ก โปลิโอ โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส ที่เข้าไปทำลายระบบประสาทส่งผลให้เกิดภาวะอัมพาต พิการ หายใจลำบาก และอาจเสียชีวิตในที่สุด โดยอาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโปลิโอแตกต่างกันมาก และกว่า 90% ที่ไม่มีอาการแสดงใดๆการรับวัคซีนจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยในปัจจุบันมีวัคซีนพื้นฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เด็กทุกคนควรได้รับ 4 ชนิด คือ วัคซีนโปลิโอ วัคซีนคอตีบ วัคซีนไอกรน และวัคซีนบาดทะยักPackage วัคซีนเด็กแรกเกิดโรคโปลิโอ ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ แต่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ เป็นหนึ่งในวัคซีนพื้นฐานที่เด็กควรได้รับ

วัคซีนโปลิโอวัคซีนพื้นฐาน

โดยวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดกิน (Oral polio vaccine: OPV) ซึ่งเป็น live attenuated vaccine และ วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (Inactivated Poliomyelitis Vaccine (IPV) ซึ่งเป็น inactivated virus vaccineวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ เป็นวัคซีนพื้นฐานที่เด็กทุกคนจะต้องได้รับ โดยการรับวัคซีนโปลิโอตามโปรแกรมวัคซีนขั้นพื้นฐาน ดังนี้ วัคซีนโปลิโอแบบหยอดครบ 5 ครั้ง เมื่ออายุ 2, 4, 6 เดือน, 1 ขวบครึ่ง และอายุ 4 ปี และต้องได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน 1 ครั้ง เมื่อเด็กอายุ 4 เดือน