ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตรวจเครดิตบูโรฟรี! ไม่ต้องแสดงหลักฐาน หมดเขต 31 ต.ค. นี้

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตรวจเครดิตบูโรฟรี ไม่ต้องแสดงหลักฐานความเสียหาย ภายในสิ้นเดือน ต.ค. 65

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า จากอิทธิพลพายุและฝนตกอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดวิกฤติน้ำท่วมในหลายจังหวัดตามภูมิภาคต่างๆ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในวงกว้าง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของประธานคณะกรรมการเครดิตบูโร ในการบรรเทาความเดือดร้อนและสอดรับกับมาตรการรองรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่ลูกหนี้ และเป็นข้อมูลประกอบในการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

เครดิตบูโรขอมอบสิทธิตรวจเครดิตบูโรฟรี! โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานความเสียหายใดๆ เฉพาะศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง เฉพาะรายงานข้อมูลเครดิตบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจเครดิตบูโรของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีมอบอำนาจ) โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง ยื่นแก่เจ้าหน้าที่บริเวณเคาน์เตอร์ ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง รอรับรายงานได้ภายใน 15 นาที โดยวันที่ 31 ต.ค. 65 เป็นวันสุดท้าย

“เราเข้าใจถึงสถานการณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรายเป็นอย่างมาก รายงานข้อมูลเครดิตถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้ทราบภาระหนี้ของตนเองสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ยามจำเป็นในสถานการณ์เช่นนี้ ดังนั้นเพื่อแบ่งเบาภาระผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ทุกท่านสามารถใช้บริการตรวจเครดิตบูโรฟรี!

เศรษฐกิจ

เฉพาะศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง ภายในสิ้นเดือนตุลาคม สำหรับต่างจังหวัดทุกท่านสามารถตรวจเครดิตบูโรแบบสรุปฟรี!!! ได้ที่ โมบายแอป “ทางรัฐ” ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) (ตามสถานที่ราชการและห้างสรรพสินค้าที่ระบุในเว็บไซต์ www.dga.or.th) รวมถึงที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ” นายสุรพล กล่าว

สำหรับทำเลเฉพาะศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่สามารถใช้สิทธิตรวจเครดิตบูโรฟรีจนถึงสิ้นเดือน ต.ค. 65 ดังนี้